home over Louter diensten inside thema's projecten mensen partners nieuws contact
Louter menu
Selecteer een pagina naar keuze in het onderstaande menu. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op!
over Louter > producten > Louter houvast

Ruim denken, onbegrensde kaders en frisse geesten. Dat biedt vrijheid voor mooie plannen en verse ideeën. Die vrijheid verdient echter ook houvast. Dan pas worden intenties ook daadwerkelijk gerealiseerd. Louter wijst u de weg ...

Afspraak is afspraak; die instelling staat aan de basis van onze praktische leidraad: Louter houvast®.
Bij het sluiten van een intentieovereenkomst wordt door ontwikkelende partijen het concretiseren van intenties nogal eens vooruitgeschoven. De realisatiefase ligt nu eenmaal vaak ver weg. Met alle gevolgen en tegenvallers van dien. Louter houvast® behoudt snelheid in het proces door het voeren van een inhoudelijke discussie over alle planaspecten vóór het ondertekenen van contracten. Inhoudelijke afspraken worden bijtijds vastgelegd in een integrale samenwerkingsovereenkomst.

We halen het ‘hands-on’ niveau naar voren en creëren direct een breed draagvlak. Hierdoor voelt iedereen zich medeverantwoordelijk voor het welslagen van het proces. Kennis, ervaring en structurele oplossingen. Louter houvast® raakt verankerd in uw organisatie; ook bij een volgend project plukt u er de vruchten van. Louter houvast® biedt alle partijen zekerheid dat gemaakte afspraken stand houden.