Nancy van der Linden

Wat mij beweegt, is de relatie tussen ruimtelijke omgevingen en de personen en partijen die daarbij betrokken zijn. Welke betekenis heeft een gebied of een complex voor degenen die ermee gemoeid zijn? Maar vooral ook andersom: hoe kunnen zijzelf hun bijdrage leveren aan hun omgeving en hier betekenis aan geven, samen met anderen?

 

In het woord ‘samen’ zit voor mij als projectmanager de mooiste uitdaging van dit werkveld: het samenbrengen van partijen, samen laten gaan van belangen en het samensmelten van kwaliteiten. Ik wil neem hiervoor graag het initiatief. Op die manier lever ik mijn bijdrage aan het realiseren van mooie en prettige plekken om te wonen, werken en recreëren.