Joris Vinken

De studie Ruimtelijke Ordening en Planologie bleek een schot in de roos. Hier ontwikkelde ik mijn interesse voor stedelijke ontwikkeling. Door vervolgens de master Stadsgeografie te volgen heb ik veel geleerd over de sociale structuur van de stad en wat stedelijke plannen en -veranderingen betekenen voor de stadsbewoners. Hierdoor beschik ik over een brede basiskennis over stedelijke ontwikkeling. 

Mijn expertise hierbinnen ligt bij (groot)stedelijke vraagstukken, maar ook in andere richtingen binnen mijn opleidingsvelden ben ik geïnteresseerd.

 

Sterke punten: Aanmoediging, actiegerichtheid, empathie, intellect, prestatiegerichtheid.