Kasper van de Langenberg

Tijdens mijn studie planologie heb ik kennis opgedaan over de financiële, juridische en ruimtelijke instrumenten die toegepast worden bij gebiedsontwikkeling. Naast deze ‘harde’ instrumenten ben ik mij sterk bewust van de ‘zachte’ kanten van gebiedsontwikkeling. Ik geloof in een inclusieve werkwijze bij ruimtelijke projecten, waarbij de belangen van alle betrokkenen nadrukkelijke een plaats krijgen. Hoe goed de juridische, financiële en ruimtelijke aspecten ook worden uitgewerkt, pas bij voldoende vertrouwen tussen en draagvlak onder de verschillende stakeholders kan een gebiedsontwikkeling echt succesvol worden! De expertise die bij Louter aanwezig is op het gebied van project-, proces- en stakeholdermanagement neem ik graag mee naar mijn opdrachtgevers in het ruimtelijke werkveld. 

 

Als projectmanager of projectleider opereer ik omgevingsbewust en heb ik gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Met een positieve en proactieve instelling zorg ik voor structuur in ruimtelijke projecten en weet ik mensen te enthousiasmeren. Het zit in mijn natuur om zowel interne als externe partners te verbinden en daarmee nieuwe ideeën op te doen. De ervaring die ik heb opgedaan bij de provincie Noord-Brabant, twee adviesbureaus en een grote gemeente komen hierbij goed van pas.

 

Sterke punten: Innemend, communicatie, verbondenheid, ideeënvorming, maximalisering