home over Louter diensten inside thema's projecten mensen partners nieuws contact
Eerste Hulp Bij Omgevingswet
10-10-2017

In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. De Omgevingswet is de basis voor het nieuwe stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving. Het nieuwe stelsel bundelt de regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Deze nieuwe, integrale manier van denken en werken heeft gevolgen voor overheden die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de fysieke leefomgeving.

 

De invoering van de nieuwe Omgevingswet dwint ons om in beweging te komen, te veranderen. Bij Louter zien wij deze ontwikkeling als een kans. We kunnen onze omgeving zo veel mooier maken als iedereen daar aan bijdraagt. De nieuwe Omgevingswet zet een stap in die richting. Met het platform Eerste Hulp bij Omgevingswet willen wij helpen om van de invoering van die wet een succes te maken.

 

Bezoek ons platform via: www.eerstehulpbijomgevingswet.nl