home over Louter diensten inside thema's projecten mensen partners nieuws contact
Nieuw Calslagen Aalsmeer

Project Nieuw Calslagen ligt op een historische plek aan de Westeinderplassen. De vroegere Ambachtsheerlijkheid Kalslagen ontstond hier in de vroege middeleeuwen als een veenontginningsdorpje. Tot voor kort was de locatie braakliggend, met een oude woning en vervallen kassen. Deze zijn nu gesloopt en het gebied is opgeruimd. Rondom het historische kerkhofje van Calslagen (een Rijksmonument) realiseert Van Berkel Aannemers 15 woningen in het hoge segment. De cultuurhistorie is voor de herontwikkeling een belangrijk uitgangspunt. Ook biedt het project kansen om de beleving van de Westeinderplas te vergroten en een rust- en informatiepunt te creëren. Na de uitspraak van de Raad van State is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden en kan de realisatie van start.