home over Louter diensten inside thema's projecten mensen partners nieuws contact
Herontwikkeling bedrijventerrein Zevenellen

Vanaf het voorjaar van 2018 is Louter betrokken bij de herontwikkeling van bedrijventerrein Zevenellen in opdracht van Ontwikkelingsmaatschappij Midden Limburg. Op het Duurzaam Multifunctioneel Bedrijventerrein Zevenellen kunnen reststromen en energiestromen vanuit de agri- en foodsector samenkomen t.b.v. de agrarische, food en papier gerelateerde industrie. Maar ook andere bedrijven zijn welkom. Vanuit Louter is Sharon Dikmans als projectleider voor de (planologische) voorbereidingsfase betrokken. Zij wordt daarin ondersteund door Kasper van de Langenberg. Daarnaast is Ard Mulder, civieltechnisch adviseur via Louter EEN, aangehaakt. Met deze drie adviseurs stuurt Louter op een duurzame gebiedsontwikkeling waarbij ook de omwonenden en andere stakeholders nadrukkelijk betrokken worden. Op dit moment bevindt het project zich in de overgang van plan- naar realisatiefase.

 

Het is een prachtig project waarbij de unieke werkwijze en expertise van Louter direct zichtbaar is en resulteert in een gestructureerde ontwikkeling van het terrein. Alles met als einddoel om op een duurzame manier een impuls te geven aan de economie van Midden-Limburg.