home over Louter diensten inside thema's projecten mensen partners nieuws contact
Hoogspanningsverbinding TenneT
Van Rilland tot Tilburg komt een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding. TenneT is verantwoordelijk voor het aansluiten van nieuwe energievoorzieningen, zoals nieuwe windmolenparken. Voorafgaand aan de bouw en het beheer kent het project een uitdagend en langdurend voorbereidende planfase.
 
Het tracé van de hoogspanningslijn vanaf Rilland is in 2017 vastgesteld door de minister van economische zaken. Op dit moment is TenneT samen met betrokkenen (zoals bewoners, bedrijven en overheden), meer in detail aan het onderzoeken hoe we dit tracé op bepaalde stukken kunnen optimaliseren. Nancy en Michiel werken in de rol van tracécoördinator mee aan dit project. We werken daarbij nauw samen met diverse specialisten zoals engineers en omgevingsmanagers. Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar de effecten op de omgeving, technische mogelijkheden en kosten. 
 
De tracécoördinator is verantwoordelijk voor het verzamelen en vastleggen van alle informatie die uiteindelijk van belang is voor de realisatie en onderhoud van de hoogspanningslijn. In deze fase organiseren wij interne werkateliers met specialisten om uit te zoeken wat de effecten zijn van de verschillende varianten in de uitwerkingslocaties. De omgeving heeft verzoeken voor varianten ingediend die tijdens dit interne werkatelier onderzocht worden. Vervolgens organiseren wij voor belanghebbenden een bijeenkomst om de effecten van de varianten te bespreken.  Al deze effecten worden samengebracht in een integrale effectenanalyse. Die wordt onder andere gedeeld met de samenwerkende overheden. Dit is een adviesorgaan bestaande uit ambtenaren van alle betrokken gemeenten, die advies uitbrengen aan de minister van economische zaken en klimaat die in het voorjaar van 2019 een definitief tracé kiest.

Mocht je meer willen weten over dit project, kun je altijd een kijkje nemen op de website.