home over Louter diensten inside thema's projecten mensen partners nieuws contact
Coaching bij woningbouwprojecten in Boxtel

De projectmanager van Louter combineert het projectmanagement met coaching van beginnend projectleiders in Boxtel. Het overbrengen van kennis en kunde gebeurt, door de diverse benodigde expertises bij elkaar te brengen en door bewust stil te staan bij de verschillende processtappen die nodig zijn. Door inzicht te krijgen in elkaars (on)mogelijkheden en daarbij kennis, kunde en inzicht te delen, leren teamleden van elkaar en vullen zij elkaar aan. De projectmanager neemt hierin het voortouw. Authenticiteit, transparantie en een werkzame aantrekkelijkheid van de projectmanager, leidt tot een leer- en ontwikkelhouding van de interne medewerkers. Het stimuleert en inspireert om in een leerzame houding te komen.

 

Binnen de gemeente Boxtel is er een duidelijke leerontwikkeling tot stand gekomen. Van de zijde van de organisatie is geconcludeerd, dat is ingezet op een lerende organisatie in de projecten. Daarbij wordt een effectieve slag gemaakt naar drie niveaus: de bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever en de collega projectleiders.