home over Louter diensten inside thema's projecten mensen partners nieuws contact
Duurzaam Instandhoudingsplan Landgoed De Utrecht

Landgoed de Utrecht is een 2700 hectare landgoed ten zuiden van het dorpje Esbeek in de gemeenten Hilvarenbeek en Reusel-De Mierden. Het landgoed dankt haar naam aan de levensverzekeringsmaatschappij De Utrecht, die later onderdeel werd van AMEV, dat is opgegaan in het Belgisch-Nederlands bank- en verzekeringsconcern Fortis. Na de opsplitsing van Fortis is landgoed De Utrecht ondergebracht in de portefeuille van verzekeraar ASR.


In 1898 is op grote schaal gestart met de ontginning van de uitgestrekte heidevelden. Uiteindelijk werd de heide omgezet in 1800 hectare bos en 600 hectare landbouwgrond, terwijl daarnaast nog 400 hectare natuurterrein bleef voortbestaan. Omstreeks 1920 kreeg de verzekeringsmaatschappij ook oog voor de natuurwaarden van het terrein, waardoor een deel van het terrein onontgonnen bleef.


Op initiatief van ASR Vastgoed en in samenspraak met diverse partijen (provincie Noord-Brabant, SRE, belangenorganisaties, gemeenten Hilvarenbeek en Reusel - De Mierden) is vanaf 2010 gewerkt aan de totstandkoming van het document “Evenwichtig Samengaan – Duurzaam Instandhoudingsplan Landgoed De Utrecht”.  Het Instandhoudingsplan schetst de ruimtelijke en programmatische ambities voor De Utrecht, met als meest in het oog springende onderdelen de toevoeging van meer dan 30 hectare nieuwe natuur en de inpassing van meerdere bebouwingsclusters. Het plan is door ASR Vastgoed (onder andere) aangeboden aan het gemeentebestuur van Hilvarenbeek. Zij heeft de gemeente Hilvarenbeek verzocht medewerking te verlenen aan de plannen.


Louter begeleidt de gemeente Hilvarenbeek in de planvorming en het traject van onderhandeling- en juridische inbedding, waarna besluitvorming kan plaatsvinden.