home over Louter diensten inside thema's projecten mensen partners nieuws contact
Gladheidsbestrijding Druten

De gemeente Druten, centraal gelegen in het Land van Maas en Waal, had de behoefte om de gladheidbestrijding voor meerdere jaren aan te besteden. Door Louter advies is deze offerte aanvraag opgepakt en door middel van een plan van aanpak en gedegen kosten opgave is aan Louter advies de opdracht gegund.

Vanuit Louter is Michel Nas als projectleider / contractadviseur verantwoordelijk voor het project. Hij adviseert de gemeente bij o.a. de keuze van een contractvorm, de duur van het contract en de aanbestedingsvorm, waarbij hij de wensen van de opdrachtgever niet uit het oog verliest. Zo is in enkele weken een korte, maar vruchtbare samenwerking een beschrijvend contract ontstaan, dat volgens een zogenaamde meervoudige onderhandse aanbesteding op de markt geplaatst is.

Louter adviseert in het vervolg traject de gemeente met het beantwoorden van vragen en het opstellen van de Nota van inlichtingen alsmede met de beoordeling van inschrijvende partijen. Louter adviseert vervolgens de gemeente bij het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst, zodat de gemeente, voor drie jaar haar gladheidbestrijding kan uitvoeren.