home over Louter diensten inside thema's projecten mensen partners nieuws contact
Veghels Buiten

Veghels Buiten is een uniek groen woongebied, aan de zuidoostkant van de kern Veghel. Het landschap van Veghels Buiten heeft twee gezichten die nauw samenhangen met de ontstaansgeschiedenis van het gebied: de Oude Ontginning (een organisch gegroeid gebied waar al heel lang mensen wonen) en de Nieuwe Ontginning (een vrij leeg landbouwgebied met een rationele verkaveling). In het gebied van de Oude Ontginning wordt gebouwd achter de al bestaande huizen of worden woningen als compact nieuw erf toegevoegd: zo blijven de karakteristieke doorzichten vanaf de linten op het open groene gebied behouden. In de Nieuwe Ontginning komt de mogelijkheid voor grotere buurtschappen, met de typische Brabantse vormen ‘erf’, ‘hof’ en ‘klooster’ als inspiratiebron.

Verspreid over het plangebied, met een totale omvang van ruim 280 hectare, worden gefaseerd in de tijd in totaal ongeveer 2000 nieuwe woningen gebouwd. Veghels Buiten is een compleet nieuw woongebied. Het concept is gebaseerd op respect voor de schoonheid, sfeer en geschiedenis van het Brabantse platteland. Er wordt een twintigtal buurtschappen gebouwd: minidorpjes met duurzame kwaliteitswoningen in diverse prijsklassen. Elk buurtschap heeft zijn eigen identiteit en ligt vrij in het landschap. Met elkaar vormen de buurtschappen Veghels Buiten.

Gezamenlijk met de gemeentelijk projectmanager Veghels Buiten, werkt Bas Boselie als projectleider aan een strategie en ontplooit daarbij de benodigde activiteiten om het voorgaande werkelijkheid te laten worden.

Voor nadere informatie, zie www.veghelsbuiten.nl