home over Louter diensten inside thema's projecten mensen partners nieuws contact
Verbetering bestekken en contracten gemeente s-Hertogenbosch

Bij de afdeling Realisatie & Beheer Openbare Ruimte van de gemeente ‘s-Hertogenbosch worden intern, maar ook door externe bureau’s, op jaarbasis 50 of meer contracten opgesteld en afgesloten. Tijdens de uitvoering werd geconcludeerd dat menig bestek niet voldoende voorbereid was, niet volledig was en soms ook tegenstrijdigheden bevatten. Dit leidde tijdens de uitvoering tot meerwerk, discussies met aannemers, ontwerpers etc. Hieruit is de behoefte ontstaan aan een betere “basis’- of moederbestek” op het gebied van de RAW- Bestekken. Daarnaast was er behoefte om vóór de aanbesteding de contracten te laten toetsen.

Louter heeft in die behoefte voorzien door de inzet van Michel Nas. Als ervaren werkvoorbereider met specialisme op het gebied van RAW-Bestekken en andere contractvormen was hij dé aangewezen persoon om de gemeente hierin te ondersteunen.

Door Louter werd een proces opgezet om te komen tot een kwaliteitsverbetering van de aan te besteden contracten. Het proces omvat onder andere:

  • Verbeteren en uitbreiden van het zogenaamde Moederbestek alsmede het dynamisch onderhoud hiervan. Periodiek wordt een nieuwe versie beschikbaar gesteld, waarbij de mutaties worden bijgehouden in een logboek, maar waarbij ook de oude versie bestanden als PDF bestand bewaard worden.
  • Verbeteren en waarborgen bestek- en contractcontrole. Ieder contract en/of bestek (al of niet Openbaar of Onderhands aanbesteed) dient getoetst te zijn door een medewerker. Van de toetsing wordt een verslag gemaakt en na verwerking van opmerkingen wordt een tweede snelle toetsing uitgevoerd. Pas als de tweede toetsing is uitgevoerd wordt het bestek vrijgegeven voor de aanbestedingskalender.
  • Verbeteren en standaardiseren van verschillende bij een bestek horende documenten, zoals een V&G plan, bestek keuringsplan, standaard details, standaard formulieren etc.

 

Deze maatregelen hebben geleid tot een uniform bestek- en contractopbouw met bijbehorende bijlage alsmede een dynamisch maar actueel moederbestek. Deze kwaliteitsverbetering heeft geleidt tot minder meerwerk voor de afdeling Realisatie & Beheer Openbare Ruimte.

 

 De gemeente ‘s-Hertogenbosch blijft de inzet van Louter, in de vorm van Michel Nas, gebruiken om binnenkort het gehele moederbestek te herschrijven naar de nieuwe Standaard RAW bepalingen 2010, alsmede zal zijn inzet nog gehandhaafd blijven voor het controleren van contracten.