home over Louter diensten inside thema's projecten mensen partners nieuws contact
Zuiderpark / Stadswalzone 's-Hertogenbosch

Het project Zuiderpark/Stadswalzone in 's-Hertogenbosch bestaat uit verschillende deelprojecten: de realisering van een ondergrondse parkeergarage met een capaciteit van 1100 plaatsen, het terugbrengen van de stadsgracht bovenop deze garage, het restaureren van de vestingmuur, de verplaatsing van een activiteitenpark voor de rugby- en tennisvereniging en de herinrichting van de openbare ruimte. Met het totale project is bijna € 70 miljoen gemoeid. Het bestemmingsplan is in december 2009 vastgesteld.

Vanuit Louter projectmanagement is Huub van Cleef als projectmanager verantwoordelijk voor de integrale afstemming van het ontwerpproces van de projectteams Parkeergarage, Openbare Ruimte en Verkeer en Vestingwerken. De eerste fase van het project betreft het verplaatsen van de huidige 8 tennisbanen; dit is voorzien in 2011.

Afbeeldingen, kaarten en foto's van het project zijn afkomstig uit het ontwerp-bestemmingsplan Zuiderpark-Stadswalzone van de gemeente 's-Hertogenbosch.