home over Louter diensten inside thema's projecten mensen partners nieuws contact
centrumplan ontwikkeling

Een complexe omgeving: dat is het kenmerk van centrumgebieden. Complex vanwege het aantal betrokken partijen, de diversiteit aan functies en belangen en de soms conflicterende ruimteclaims in relatie tot de beperkte fysieke ruimte. In combinatie met de huidige marktsituatie en financiële situatie bij gemeenten, maakt dit het opstellen van een sluitende businesscase tot een haast onmogelijke opgave. Kortom: uitdagende gebiedsontwikkelingen.

Dit soort ontwikkelingen vragen om veel energie van alle participerende partijen. Louter inspireert vanuit een krachtige procesmanagement rol op draagvlak, vernieuwende concepten en renderende exploitaties. Louter is vanaf de verkenningsfase al direct een waardevolle partner. Daarbij vertrouwen wij op onze ervaringen opgedaan in eerdere centrumontwikkelingen. Wij focussen enerzijds op de borging van integraliteit en het behalen van resultaat. Door onze onafhankelijke en resultaatgerichte houding verbinden wij met oog voor de wensen en belangen van participerende partijen.