home over Louter diensten inside thema's projecten mensen partners nieuws contact
infrastructuur

Een goede infrastructuur is van levensbelang voor een gezonde economie. Bereikbaarheid en toegankelijkheid werkt! Maar niet zonder helder zicht op de juiste kansen en mogelijkheden. Louter brengt u gericht van begin- naar eindpunt. Welkom.

Het is ondenkbaar: een maatschappij waarin mobiliteit geen rol meer speelt. Infrastructuur is één van de belangrijkste schakels bij een integrale gebiedsontwikkeling. In de meeste gevallen is de overheid verantwoordelijk voor de juiste infrastructuur. Tegenwoordig spelen steeds vaker (publiek-)private samenwerkingsverbanden een rol in de planvorming en realisatie. Nieuwe financieringsbronnen worden aangeboord en ontwikkelingen vinden soms sneller doorgang. Dat betekent: meerdere partijen die vaak zorgen voor complexe situaties.

Louter adviseert en regisseert in het ontwikkeltraject vanuit het perspectief van de integrale gebiedsontwikkeling. Louter is een sterke gesprekspartner. Mede vanwege onze brede ervaringen rondom de inrichting van bijvoorbeeld spoorzones, bedrijventerreinen of de aanleg van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) trace’s. In combinatie met onze kennis van contractvormen en subsidie mogelijkheden, zorgt Louter voor bereikbare kansen en mogelijkheden.

Bij de voorbereiding en realisatie zijn de projectleiders van Louter betrokken. Sturend op resultaat, binnen de gestelde kaders van geld, kwaliteit en tijd. De inhoudelijke, civieltechnische kennis die we in huis hebben is bij het realiseren van infrastructuur natuurlijk onmisbaar.