home over Louter diensten inside thema's projecten mensen partners nieuws contact
integrale wijkvernieuwing

De overheid of een woningbouwcorporatie spelen een belangrijke rol in wijken met aandachtspunten zoals werkeloosheid, verloedering of integratieproblemen. Verbetertrajecten stonden lang centraal op de begroting bij overheden. Door bezuinigingen en verlegde focus dreigen dit soort vraagstukken van de agenda te verdwijnen. Momenteel trekken corporaties of zorginstellingen het initiatief naar zich toe.

Louter formuleert en ontwikkelt krachtwijk programma’s in het kader van integrale wijkvernieuwing. Binnen die programma’s besteden we veel aandacht aan leefbaarheid, sociale stijging en sociale voorzieningen. Straten en woningen worden aangepakt; van allereerste initiatief tot en met realisatie. Louter pakt door! Vanuit een integraal gebiedsprogramma met sociaal maatschappelijke, economische en fysieke thema's. Louter levert een voorname bijdrage op gebieden zoals inhoudelijke kennis, verbindend organiseren en focussen op resultaat.

Vanzelfsprekend tast Louter hierbij alle mogelijkheden voor het verbreden van het programma of het binnenhalen van subsidies continu af.