home over Louter diensten inside thema's projecten mensen partners nieuws contact
spoorzone ontwikkeling

Een bedrijventerrein is en blijft een bedrijventerrein. Toch verdienen sommige bedrijventerreinen onze oprechte aandacht. Daar is het hoogste tijd voor een frisse wind. Louter focust hierbij op betrokkenheid, samenwerking, verbinden én keuzes maken.

Op gemeentelijk en regionaal niveau ligt er een beleidsplan rondom de inrichting en het beheer van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen. De jaarlijkse inventarisatie geeft inzicht in de regionale behoefte en kwaliteit van deze bedrijventerreinen. Momenteel vragen leegstand, verloedering en duurzaamheid om focus en keuzes. Lokaal, provinciaal en landelijk zet de overheid diverse middelen in de opwaardering van bestaande bedrijventerreinen te realiseren.

Louter heeft kennis van zaken. Zeker wanneer het draait om de ontwikkeling of revitalisering van nieuwe bedrijventerreinen. Louter adviseert bij locatiekeuzes, exploitatieberekeningen of ruimtelijke inrichting. Louter levert meerwaarde. Met het begeleiden van het gehele traject én het verbinden van allerlei partijen. Daar ligt onze kracht. Louter verstaat de kunst om naast de overheid, ook andere belangstellenden te vinden die participeren in het herstructureren van bedrijventerreinen. Louter vindt met betrokken partijen middelen die effectief en direct inzetbaar zijn voor de ontwikkeling of het revitaliseren van bestaande bedrijventerreinen.