home over Louter diensten inside thema's projecten mensen partners nieuws contact
woningbouw programmering

Ontwikkelingen op het gebied van woningbouwprogramma’s blijven doorgaan. Nieuwbouw-programma’s zijn echter sterk teruggelopen, maar het aantal inbreidings- of renovatieprojecten neemt licht toe. Die projecten zijn en blijven belangrijk. Bijvoorbeeld bouwprojecten voor speciale doelgroepen en het sociaaleconomisch, landschappelijk en/of qua bereikbaarheid versterken van een gebied door het mengen van functies.

Louter stuurt op samenwerking van partijen. Louter gebruikt innovatieve methodes waardoor stap voor stap voortgang wordt geboekt. Hierbij worden ook de mogelijkheden van nieuwe samenwerkingsvormen als CPO en PPS contracten meegenomen. De focus ligt op een geïntegreerde benadering van planvorming, ontwikkeling en realisatie. Meer efficiency en dus vermindering van de kosten wordt bereikt door langdurige en procesgestuurde samenwerking. Louter verbindt! Gisteren, vandaag en morgen ...